VR training

La realitat virtual és una de las tecnologies de referència en el nou paradigma de la Indústria 4.0: els sistemes basats en esta tecnologia permeten millorar l’eficiència i la productivitat de diversos processos industrials, de manera que el seu ús en diferents sectors és ja una realitat.

Igualment, la incorporació de la realitat virtual als sistemes d’emergència i la prevenció de riscos laborals (PRL) és un bon exemple d’aplicació de la I+D+i en este àmbit, amb grans resultats pel que respecta a l’actualització i la eficàcia dels processos de formació i entrenament.

La realitat virtual posseïx la capacitat de situar l’usuari dins un context reproduit digitalment on pot interactuar amb total llibertat i seguretat, la qual cosa posibilita la formació immersiva i l’aprenentatge eficaç sense necesitat de desplaçaments físics ni exposició a cap risc real.

caironat és partner de LUDUS GLOBAL, el sistema de referència en realitat virtual per a l’entrenament en indústria i emergències.