arquitectura

L’equip tècnic responsable de l’àrea d’arquitectura de caironat oferix una experiència de més de 10 anys en els terrenys de l’arquitectura, l’urbanisme i el disseny en projectes per als sectors públic i privat.

Les premisses bàsiques que emmarquen el desenrotllament dels nostres projectes són la qualitat, la innovació i la sostenibilitat.

arquitectura